דף השער 1
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ג 3
בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשי"ג. 13
בס"ד. שיחת יום ה' פ' האזינו, וא"ו תשרי ה'תשי"ג. 16
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 21
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 22
בס"ד. אור ליום ה', י"ג תשרי ה'תשי"ג. 23
בס"ד. שיחת יום ג', י"ח תשרי, ב' דחוה"מ סוכות ה'תשי"ג. 24
בס"ד. שיחת יום ד', י"ט תשרי, ג' דחוה"מ סוכות ה'תשי"ג. 62
בס"ד. שיחת ליל שמחת-תורה ה'תשי"ג. 95
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשי"ג 105
בס"ד. שיחת יום שמחת-תורה ה'תשי"ג. 112
בס"ד. ש"פ בראשית מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תשי"ג 122
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון ה'תשי"ג. 130
בס"ד. ר"ד ועש"ק פ' וירא, י"ט מרחשון ה'תשי"ג. 140
בס"ד. ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשי"ג 142
בס"ד. שיחת ש"פ וירא, כ"ף מרחשון ה'תשי"ג. 153
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ג 160
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשי"ג. 169
בס"ד. שיחת יום ד' פ' תולדות, בדר"ח כסלו ה'תשי"ג. 182
בס"ד. שיחת אור ליום ועש"ק פ' ויצא, יו"ד כסלו ה'תשי"ג. 191
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 196
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשי"ג 197
בס"ד. שיחת י"ט כסלו ה'תשי"ג. 205
בס"ד. שיחת* יום ג' פ' וישב, כ"א כסלו ה'תשי"ג. 227
בס"ד. ש"פ וישב, א' דחנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ג 232
בס"ד. שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ג. 241
בס"ד. שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה ה'תשי"ג. 247
בס"ד. ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ג 265
בס"ד. שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט ה'תשי"ג. 274
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 292
בס"ד, יו"ד שבט, ה'תשי"ג* 293
הערות לד"ה באתי לגני, תשי"ג 305
בס"ד. שיחת יו"ד שבט ה'תשי"ג. 306
בס"ד. יום ג' פ' משפטים, כ"ג שבט ה'תשי"ג. 339
בס"ד. ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח וער"ח אדר, ה'תשי"ג 341
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, פרשת שקלים, 352