דף השער  
בס"ד. שיחת יום א' פ' תצוה, ז' אדר ה'תשי"ג.  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. פורים (מאמר א), ה'תשי"ג  
בס"ד. פורים (מאמר ב') ה'תשי"ג  
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשי"ג.  
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשי"ג  
בס"ד. שיחת ש"פ ויק"פ, פ' החודש, מבה"ח ניסן ה'תשי"ג.  
בס"ד. יום ב' פ' צו, ז' ניסן ה'תשי"ג.  
מכתב כללי  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח ה'תשי"ג.  
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשי"ג  
בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשי"ג.  
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשי"ג  
בס"ד, שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשי"ג.  
בס"ד. שיחת יום א' פ' בהר-בחוקותי, ל"ג בעומר ה'תשי"ג.  
בס"ד. שיחת יום א' פ' בהר-בחוקותי, ל"ג בעומר ה'תשי"ג.  
בס"ד. ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשי"ג  
בס"ד. שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשי"ג.  
בס"ד. ר"ד ליל ראש חודש סיון ה'תשי"ג.  
בס"ד. ר"ד ליל ערב חג השבועות ה'תשי"ג.  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר), ה'תשי"ג  
בס"ד. ר"ד יום א' דחג השבועות, ה'תשי"ג.  
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ג  
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ג.