דף השער 1
בס"ד. שיחת יום א' פ' תצוה, ז' אדר ה'תשי"ג. 3
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 6
בס"ד. פורים (מאמר א), ה'תשי"ג 7
בס"ד. פורים (מאמר ב') ה'תשי"ג 15
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשי"ג. 24
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשי"ג 51
בס"ד. שיחת ש"פ ויק"פ, פ' החודש, מבה"ח ניסן ה'תשי"ג. 60
בס"ד. יום ב' פ' צו, ז' ניסן ה'תשי"ג. 66
מכתב כללי 67
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 69
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח ה'תשי"ג. 70
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשי"ג 85
בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשי"ג. 95
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשי"ג 120
בס"ד, שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשי"ג. 132
בס"ד. שיחת יום א' פ' בהר-בחוקותי, ל"ג בעומר ה'תשי"ג. 148
בס"ד. שיחת יום א' פ' בהר-בחוקותי, ל"ג בעומר ה'תשי"ג. 151
בס"ד. ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשי"ג 159
בס"ד. שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשי"ג. 167
בס"ד. ר"ד ליל ראש חודש סיון ה'תשי"ג. 178
בס"ד. ר"ד ליל ערב חג השבועות ה'תשי"ג. 180
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 183
בס"ד. ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר), ה'תשי"ג 184
בס"ד. ר"ד יום א' דחג השבועות, ה'תשי"ג. 193
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ג 196
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ג. 206