ז המושל חאוונסקי לפקיד המשטרה להביא את רבינו לחקירה ספטמבר 1825  [א' - ל' תשרי תקפ"ו]  
ח חאוונסקי למשרד האוצר לשלם הוצאות השליחים 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]  
ט חאוואנסקי לחוקרים ניהול החקירה ודרישה 2 לאוקטובר 1825  [ב' מר"ח תקפ"ו]  
יו"ד חקירת ר' זלמן סלונים אודות רבינו 5 באוקטובר 1825  [ה' מר"ח תקפ"ו]  
יא חקירת ר' שלמה פרידמן אודות רבינו  
יב חקירתו הראשונה של רבינו 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]  
יג תשובות רבינו לשאלות החוקרים 9 באוקטובר 1825  [ט' מר"ח תקפ"ו]  
יד העתק קטע המכתב ותרגומו מחדש 13 באוקטובר 1828 [י"ג מר"ח תקפ"ו]  
טו הקטע, התרגום, וביאור רבינו עליו  
טז חקירתו השניה של רבינו[ט"ו מר"ח תקפ"ו]  
יז תשובות רבינו לשאלות החוקרים 15 באוקטובר 1825 [ט"ו מר"ח תקפ"ו]  
יח חאוואנסקי לשני החוקרים על החוקר השלישי הוטלה משימה אחרת 16 באוקטובר 1825 [ט"ז מר"ח תקפ"ו]  
יט חקירתו השלישית של רבינו 19 באוקטובר 1825 [י"ט מר"ח תקפ"ו]  
כ תשובות רבינו לשאלות החוקרים  
כא חקירת הרה"ק ר' אהרן מסטאראשעלע 21-28 באוקטובר 1825 [כ"א-ח מר"ח תקפ"ו]  
כב החוקר קורביצקי אל חאוואנסקי אודות ביהכ"נ והספרים בליובאוויטש[שלהי מר"ח תקפ"ו]  
כג רבינו אל המושל חאוונסקי בקשה לשחררו 4 בנובמבר 1825 [ו' כסלו תקפ"ו]  
כד החוקרים אל חאוואנסקי סקירת תוצאות החקירה 10 בנובמבר 1825 [י"ב כסלו תקפ"ו]