נו הסינט בפטרבורג לחאוואנסקי מענה להמלצותיו בשאלת הרבנים 25 בינואר 1834 [כז שבט תקצ"ד]

שלוש המלצות כתב המושל חאוואנסקי בשאלת הרבנים: א) שקביעת תשלום הרבנים ע"י הקהלה תדרוש אישור ממשל הפלך. ב) לאסור על יהודים לתת תמיכה נוספת לרבנים. ג) לאסור על הרבנים לדון בדיני ממונות.

את ביצוע ההמלצה הראשונה דחו לחוקת היהודים החדשה שהיתה באותה שעה בדיון במועצה המדינית. ואילו את השניה והשלישית, לא הסכימו לקבל בתור חוק, כ"א בתור הוראה לממשל הפלך להשגיח על זאת.

4631
מחלקה ראשונה

צו הוד רוממות מלכותו - מלך של כל רוסיה

מהסינט המושל אל האדון גנרל חיל רגלי גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב וסמולנסק קאוואלער נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

לפי הצו של רוממות מלכותו עיין הסינט המושל בתיק שצורף לדו"ח שלך מה15- במאי 1827 מס' 1837, בנושא בחירת הרבנים היהודים, שלא להרשות להם לקבל על עצמם דיון בענינים אזרחיים, לא רק בין יהודים לנוצרים אלא אפילו בין יהודים.

הוחלט:

אחרי עיון האדון שר הפנים, לפי פקודת הסינט המושל, בתיק הזה, אין הוא מוצא בהצעות שלך מצב חדש שיכול לשמש לשינוי או להוספה לחוק הקודם אודות רבנים, חוץ מפרט אחד, למסור לממשל הפלך שעליו לאשר את התשלום לרבנים, שיקבע לפי המצב והאמצעים של היהודים הבוחרים בהם למינוי זה.

אמנם כבר בשנת 1828 התקבלה הפקודה הנעלית, שאסור להרשות לחוקק חוקים חדשים אודות העם היהודי עד לעיבוד חוקת היהודים הכללית, שכבר בא לדיון ונכנס למועצה המדינית106.

לכן הוא, אדון השר, סובר שיש רק להורות לממשל הפלך שישגיחו השגחה קפדנית על יסוד חוקת היהודים משנת 1804 סעיפים 49, 51, 52, שהרבנים לא יתירו לעצמם שום אוסף תרומות בנדיבות לב עבור עבודתם ולא לקבל על עצמם שום דיון והחלטה בענינים אזרחים, מאיזה סוג שיהיה.

הסינט המושל מסכים לזה, למסור לך אדון גנרל גוברנטור, לתת פקודה מתאימה אודות ביצוע הוראה זאת.

אודות זה נשלח לך צו, וגם להודיע זאת לאדון שר הפנים.

25 בינואר 1834

במקור חתמו:

ווילנסקי, בתפקיד מזכיר ראשי

קאלאדני, מזכיר

זלאפינאוו, סופר ראשי

אמיתי, השווה למקור:

טימאפיי […]


106) וראה לעיל הערה 102, שבחוקת היהודים משנת תקצ"ה, נוסף בסעיף 88, אשר אחרי שהקהל יסכם עם הרב על גודל התשלום שהוא מקבל, צריך גם ממשל הפלך להסכים על התנאים שביניהם.