ספריית חב"ד ליובאוויטש

דף השער

זכרונותי

מימי ילדותי ברוסיא הסובייטית

עד יציאתי משם בעזהשי"ת

והגיעני בניסים ונפלאות עד הלום

*

מאת

ישראל יהודה לוין

כפר חב"ד ארה"ק

שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים וחמש לבריאה

ב"ה