כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"  
כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע  
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע