המאסר  
הישיבה במאסר בסמאלענסק  
התנאים במאסרו  
ביקורי ידידים  
הקלה בתנאי מאסרו  
הצפיה לגאולה