הבריחה מרוסיה  
ההגירה לארה"ב  
גיוס כספים למען תומכי תמימים  
צוואתו  
פטירתו