פתיחה  
האגרת לועד הפקוא"מ  
שד"רות ר' נתן עמרם  
שליחותו גם לארצות אשכנז  
ביטול שליחותו