פתיחה  
תמיכה לבניית מקוה בחברון  
חברת תרומת הקודש שבארה"ב והשד"רות לארה"ב  
אגרות כולל חב"ד לפקוא"מ