ר' שמואל סגל מו"ץ דק' ראהאטשוב  
ר' שמעון מנשה חייקין  
ר' יהודה ליב שאול ליבין  
ר' דובער אפרת