פתיחה  
ראשי כולל חב"ד נוסעים אל כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"  
הגבאי הכללי שבחו"ל