פתיחה  
התמיכה ששלח להם  
עבודת האדמה  
ביקור תר"ט  
פטירתו והתמיכה מעזבונו