פתיחה  
התיישבות משפחות הויזמן והרשלר בחברון  
יסוד הועד הכללי לעדת האשכנזים בחברון