פתיחה  
סופו של "הרב השחור"  
המצב בחברון בשנים הבאות