שד"רות ר' ישראל מפולוצק  
מעמדות ארה"ק  
מינוי אדה"ז לנשיא מעות אה"ק