פתיחה  
ביהכ"נ "בית מנחם" ע"ש ה"צמח צדק"  
תרומת משפחת ששון  
בניית קומה שניה לביהכ"נ  
קניית הבנין הסמוך  
בעת ואחרי המלחמה  
ביהכ"נ "אהל יצחק"