פתיחה  
קביעותה בירושלים  
נסיון פתיחתה בשנת תרפ"א  
מיקום הישיבה  
ראשי הישיבה ומנהליה  
המשפיע ר' אלטר שמחוביץ