פתיחה  
מינוי גבאי ושד"רים מיוחדים  
צירוף הרמד"ס ל"אדרעס"  
הקונטרסים בעניני כולל חב"ד