פתיחה  
וצדיק באמונתו יחיה ושיטת חב"ד  
יסוד כולל וואהלין