פתיחה  
קירוב יהודים ליהדות  
"אגודת חב"ד" ו"כולל חב"ד"  
פתיחת ספריות חב"ד