ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכג-א

<מהבעש"ט זלה"ה>. כל העוסק בתורה ובתפלה, שהוא מלכות, יתייחד עם עולם המחשבה, שהוא בינה כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקמן תכג-ג וש"נ

-----  הערות וציונים  -----