ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנ-א

אותיות – אות יו"ד

וכידוע בשם הבעש"ט נ"ע שהיו"ד מורה על הנביעה מא"ס בבחי' החכ' כו'319.


-----  הערות  -----

319) סה"מ תר"ל ע' לה.