ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערה

דער בעש"ט איז געבאָרן געוואָרן ח"י אלול. דער בעש"ט האָט מיט חסידות אויף געטאָן אַ חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי14.


-----  הערות  -----

14) לקוטי דיבורים ח"א לד, א.