ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפח

פתח שערי פנימיות התורה

דער בעש"ט האָט גיעפינט שערי פּנימיות התורה און דער אַלטער רבי האָט גיעפינט שערי חב"ד219.


-----  הערות  -----

219) לקוטי דיבורים ח"א לד, ב.