ספריית חב"ד ליובאוויטש

מה נשתנה  
להבין שושר ענין פסח ומצה  
הפך ים ליבשה יו"ט של פסח בפאריטש תר"י  
הפך ים ליבשה לעת ערב  
הפך ים ליבשה יו"ט ב' של פסח תר"א  
ה' לי לא אירא  
והניף ידו על הנהר יו"ט ב' ש"פ תר"י בפאריטש  
הפך ים ליבשה יו"ט ב' של פסח תרכ"ד  
לה"ע קי"ס תרכ"א  
שרש ענין קי"ס  
והנה להבין בתוס' ביאור  
להבין ההפרש בין קי"ס  
ענין יצי"מ וקי"ס