ספריית חב"ד ליובאוויטש

אשה כי תזריע ש"ק פ' תזריע תרכ"ג  
שמעתי כו' איש מזריע תחלה  
ענין זכר בא לעולם  
למנצח על השמינית  
סוד הוי' ליראיו אור ליום פ' שמות כת"ר  
גדולה מילה כת"ר  
ענין מצות מילה תו"ר  
במדרש איתא והצרוע כו' זה בהמ"ק פ' דברים תקצ"ו פרילוק  
הנה להבין המדרש והצרוע זה בהמ"ק פ' תזריע מצורע תקצ"ט