ספריית חב"ד ליובאוויטש

ונקדשתי בתוך בנ"י ש"ק אמור תקצ"ח ליובאוויטש  
דבר אל בנ"י כו' אלה הם מועדי שבת במדבר תרי"ד  
וידבר הוי' כו' אלה הם מועדי אסרו חג שבועות כת"ר  
להבין ענין ההפרש בין שבת ליו"ט שב"ק ויצא תר"ב  
וספרתם לכם ה' אמור תקצ"ח ליובאוויטש  
וספרתם לכם א' דחה"ש ברי"ת  
וספרתם לכם א' דחה"ש תרי"ט  
וספרתם לכם  
וספרתם לכם תר"ח - תרכ"ד  
והניף הכהן אותם חג השבועות תקפואו  
והניף הכהן אותם  
להבין שרשי הדברים - ביאור על והניף  
שבת שבתון ד' פ' שמות תר"א? תר"ה?  
להבין שרשי הדברים ו' שמות תר"א? תר"ה  
בסוכות תשבו שבת חוהמ"ס תרכ"ב  
בסוכות תשבו