ספריית חב"ד ליובאוויטש

אם בחוקותי תלכו  
אם בחקתי תלכו א' דשבועות תר"י  
אם בחוקותי תלכו  
והתהלכתי בתוככם וישלח תר"ב  
לה"ע המבואר לעיל - ביאור והתהלכתי וישלח תר"ב  
והתהלכתי בתוככם ג' ערב שבועות תרט"ו  
והתהלכתי בתוככם ג' ערב שבועות תרכ"ב  
בשברי לכם מטה לחם  
בשברי לכם מטה לחם ש' בחוקותי תקצ"ט ליובאוויטש  
וזכרתי את בריתי יעקב ש"ק במדבר הר"ת  
להבין שרשי הדברים - ביאור וזכרתי  
להבין וכו' הזהר ע"פ ונתתי משכני בתוככם  
רפאיני ה' וארפא  
רפאיני ה' וארפא ג' בהעלותך תר"ח