ספריית חב"ד ליובאוויטש

(יט)

ואל אמה תכלנה מלמעלה, היינו אמא [נ"א: אימה]. או יש לומר, אחר שיצא התיבה מפיו אין צריך לזכור אותה להלן, שהענין שלא יראה שהולכת למקום גבוה, [דוגמה] שאין יכול לראות בשמש. וזהו תכלנה מלמעלה.

ודע במה אתה יכול לעשות כן: בא אתה וכל ביתך אל התיבה, בכל גופך וכחותיך תבא אל התיבה, ויחשוב שמחה בהדבור כשהוא מדבר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ראה מקבילות לעיל סימן יח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה הערות וציונים לעיל סימן יח.