ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנד

לא תכירו פנים במשפט וגו'. פי' משפט נקרא רחמים, (עד"מ) [ע"ד שפירש בזוהר] השוטה רואה פני המלך צהובים סובר שהוא אוהב אותו אף על פי שימרוד בו. וזהו לא תכירו פנים במשפט, [היינו] הפנים של חסד, כי [באמת] המשפט לאלהי"ם הוא, שיש בו דין רק שהוא ברחמים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי רד (ריד).

לא תכירו פנים גו' – דברים א, יז. משפט נקרא רחמים – זח"ג פה, ב. תקו"ז יז, ב. השוטה רואה כו' – זח"ב נא, ב. כי המשפט גו' – דברים א, יז.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מלעיל סי' לט.

השוטה רואה כו' – להעיר מהמשל המובא בסי' קטו ד"ה ועל.