ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסא

או יאמר מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך. פי' כי בזוהרקמה מביא שכל האותיות הם פנים כנגד אחור מפני שבושים זה מזהקמו, הואיל שכולם מקבלים [זה מזה, ב'] מא', וכן כולם.

[וז"ש ליראה את ה', שיהיה לך יראה ובושה כמו שיש יראה ובושה להאותיות.] וזהו פירוש [את ה' אלהיך], א"ת [הם] כ"ב אותיות מא' עד ת', כמו שהם מתיראים ובושים [זה מזה] כך אתה צריך לבוש ולהכלם ולא להרים ראש נגד מדריגות שעליך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' טז (כא). לקו"י יז, ב (סי' ריח). אוה"א כט, ב.

מה ה"א שואל מעמך גו' – עקב י, יב. בזוהר מביא כו' – תקו"ז תל"ד עז סע"א. א"ת כ"ב אותיות כו' – זח"א טו, ב. שם כט, ב. אליהו רבה פי"ח.

-----  שולי הגליון  -----

קמה) במדל"י מדויק יותר: בתיקונים.

קמו) בלקו"י ואוה"א: שבושים להסתכל זה בזה.