רפא  
רפב  
רפג  
רפד  
רפה  
רפו  
רפז  
רפח  
רפט  
רצ  
רצא  
רצב  
רצג  
רצד  
רצה  
רצו  
רצז  
רחצ  
רצט  
ש  
שא  
שב  
שג  
דש  
שה  
שו  
שז  
שח  
שט  
שי  
שיא  
שיב  
שיג  
שיד  
שטו  
שטז  
שיז  
שיח  
שיט  
שכ  
שכא  
שכב  
שכג  
שכד  
שכה  
שכו  
שכז  
שכח  
שכט  
של  
שלא  
שלב  
שלג  
שלד  
שלה  
שלו  
שלז  
שלח  
שלט  
שמ  
שמא  
שמב  
שמג  
שדמ  
שמה  
שמו  
שמז  
שמח  
שמט  
שנ  
שנא  
שנב  
שנג  
שנד  
שנה  
שנו  
שנז  
שנח  
שנט  
שס  
שסא  
שסב  
שסג  
שסד  
שסה  
שסו  
שסז  
שסח  
שסט  
שע  
שעא  
שעב  
שעג  
שעד  
שעה  
שעו  
שעז  
שעח  
שעט  
(שפ)  
שפא  
שפב  
שפג  
שפד