שפה  
שפו  
שפז-א  
שפז-ב  
שפז-ג  
שפח  
שפט  
שצ  
שצא  
שצב  
שצג  
שצד  
שצה  
שצו  
שצז  
שצח  
שצט  
ת  
תא  
תב  
תג  
תד  
תה  
תו  
תז  
תח  
תט  
תי  
(תיא)  
תיב  
תיג  
תיד  
תטו  
תטז  
תיז  
תיח  
תיט  
תכ  
תכא  
תכב  
תכג  
תכד  
תכה  
תכו  
תכז  
תכח  
תכט  
תל  
תלא  
תלב  
תלג  
תלד  
תלה  
תלו  
תלז  
תלח  
תלט  
תמ  
תמא  
תמב  
תמג  
תמד  
תמה  
תמו  
תמז  
תמח  
תמט  
תנ  
תנא  
תנב  
תנג  
תנד  
תנה  
תנו  
תנז  
תנח  
תנט  
תס  
תסא  
תסב  
תסג  
תסד  
תסה-א  
תסה-ב  
תסו  
תסז  
תסח  
תסט  
תע  
תעא  
תעב  
תעג  
תעד  
תעה  
תעו  
תעז  
תעח  
תעט  
תפ  
תפא  
תפב  
תפג  
תפד  
תפה  
תפו  
תפז  
תפח  
תפט  
תצ  
תצא  
תצב  
תצג  
תצד  
תצה  
תצו  
תצז  
תצח  
תצט  
תק  
תקא-א  
תקא-ב  
תקב  
תקג