הוי' יחתו מריביו [א] יום א' דר"ה  
עלה אלקים [ב] יום ב' דר"ה  
בסוכות תשבו [ג] חה"ס  
ביום השמיני עצרת [ד] שמע"צ  
וכל בניך - חתונת בתו חי' מושקא (ת')

- קריאת החתן לתורה, ריגה,

ובליל ב' בסעודת חתן-מאל, תו"ת וארשא
ויצא  
ידוע ומפורסם אשר בעת  
לכה דודי בעת קבלת פנים בישיבה תו"ת ג' י"ד כסלו  
אשר ברא ששון בסעודת החופה ג' י"ד כסלו  
כל הנהנה שלייער ווארמעס ד' ט"ו כסלו  
מרגלא וכו' תכלית חכמה תשובה בסעודת שבע ברכות וישלח  
אר"א צדקת פרזונו י"ט כסלו  
ועבדתם את הוי' אלקיכם [א] משפטים  
ועשו לי מקדש [ב] תרומה  
ויעבור גו' ויקרא תשא  
זאת תורת הבית ב' ניסן. ברבים  
עוז והדר לבושה ב' ניסן  
חביבין ישראל שנקראו בנים שלח  
מה טובו אהליך י"ב וי"ג תמוז  
תשורי מראש אמנה אידית ברבים  
אר"א אדם לעמל (כו') יולד י"ג תמוז בסעודה  
אתה הראית באולם התמימים יחיו מוצאי ת"ב  
גדול יהי' ירושלים ת"ו ואתחנן  
כי נר מצוה ת"א אור לט"ו מנ"א  
תני וכו' אל יפטר  
השקיפה ניו יארק תבוא