הוי' יחתו מריביו [א] יום א' דר"ה 1
עלה אלקים [ב] יום ב' דר"ה 19
בסוכות תשבו [ג] חה"ס 35
ביום השמיני עצרת [ד] שמע"צ 56
וכל בניך - חתונת בתו חי' מושקא (ת')

- קריאת החתן לתורה, ריגה,

ובליל ב' בסעודת חתן-מאל, תו"ת וארשא
ויצא 71
ידוע ומפורסם אשר בעת
לכה דודי בעת קבלת פנים בישיבה תו"ת ג' י"ד כסלו 81
אשר ברא ששון בסעודת החופה ג' י"ד כסלו 86
כל הנהנה שלייער ווארמעס ד' ט"ו כסלו 94
מרגלא וכו' תכלית חכמה תשובה בסעודת שבע ברכות וישלח 104
אר"א צדקת פרזונו י"ט כסלו 113
ועבדתם את הוי' אלקיכם [א] משפטים 128
ועשו לי מקדש [ב] תרומה 137
ויעבור גו' ויקרא תשא 148
זאת תורת הבית ב' ניסן. ברבים 162
עוז והדר לבושה ב' ניסן 178
חביבין ישראל שנקראו בנים שלח 191
מה טובו אהליך י"ב וי"ג תמוז 203
תשורי מראש אמנה אידית ברבים 209
אר"א אדם לעמל (כו') יולד י"ג תמוז בסעודה 218
אתה הראית באולם התמימים יחיו מוצאי ת"ב 227
גדול יהי' ירושלים ת"ו ואתחנן 235
כי נר מצוה ת"א אור לט"ו מנ"א 246
תני וכו' אל יפטר 252
השקיפה ניו יארק תבוא 259