קלז  
קלח  
קלט  
קמ  
קמא  
קמב  
קמג  
קמד  
קמה  
קמו