ר  
רא  
רב  
רג  
רד  
רה  
רו  
רז  
רח  
רט  
רי