שה  
שו  
שז  
שח  
שט  
שי  
שיא  
שיב  
שיג  
שיד  
שטו  
שטז  
שיז  
שיח  
שיט  
שכ  
שכא  
שכב