שכב  
שכג  
שכד  
שכה  
שכו  
שכז  
שכח  
שכט  
של  
שלא  
שלב