שמז  
שמח  
שמט  
שנ  
שנא  
שנב  
שנג  
שנד  
שנה