שסה  
שסו  
שסז  
שסח  
שסט  
שע  
שעא  
שעב  
שעג