שצד  
שצה  
שצו  
שצז  
שצח  
שצט  
ת  
תא  
תב  
תג