תיא  
תיב  
תיג  
תיד  
תטו  
תטז  
תיז  
תיח  
תיט  
תכ  
תכא