תכא  
תכב  
תכג  
תכד  
תכה  
תכו  
תכז  
תכח  
תכט  
תל  
תלא  
תלב  
תלג  
תלד  
תלה  
תלו  
תלז  
תלח  
תלט  
תמ  
תמא  
תמב  
תמג  
תמד  
תמה  
תמו