קג  
קד  
קה  
קו  
קז  
קח  
קט  
קי  
קיא  
קיב  
קיג  
קיד