א, א  
א, ב  
ב, א  
ב, ב  
ג, א  
ג, ב  
ד, א  
ד, ב  
ה, א  
ה, ב  
ו, א  
ו, ב  
ז, א  
ז, ב  
ח, א  
ח, ב  
ט, א  
ט, ב  
י, א  
י, ב  
יא, א  
יא, ב  
יב, א  
יב, ב  
יג, א  
יג, ב  
יד, א  
יד, ב  
טו, א  
טו, ב  
טז, א