שאו מרום עיניכם ישעי' סי' מ"ם כ"ו.  
וכ"כ כס' יסוד עולם (השמטה לח"א בט"ז ע' יב, א) השמטה[ftnref_287_*] לדף י"ב ע"א קודם הפסקא ד"ה וכמו כן.  
מספר המופתים (השמטה ל"מופתי' שנתבארו" – ע' כז, ב) השמטה לדף כ"ז ע"ב אחר שורה ד"ה מרום.  
עוד נאמר (השמטה לח"ג פי"ז – ע' מג, ב) [השמטה לדף מ"ב ע"ב — קודם הפסקא ד"ה יח].

סעיף יז המתחיל עוד אפשר לפרש
 
ח"ג סי"ז ססי' כ"א ח"ג[ftnref_292_*] סי' י"ז, ססי' כ"ט וגם זה דומה כו', ססי' למ"ד, ססי' כ"ח מה שנמחק.  
ארדה נא  
במ"נ ח"א פי"ג  
והנה ה' נצב עליו  
הערות וציונים מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע