כרע שכב

א'נב

כרע שכב. פ"ק דברכות י"ב ב', בקשו חכמים לקבוע פ' בלק בק"ש כו', פי"א דסנהדרין דק"ה סע"א, רבות ויחי פצ"ח דק"י ע"ב גבי גור אריה יהודה. זח"ג רי"ב א'.