וישב ישראל

א'נה

בלק כה, א

וישב ישראל. סנהדרין ק"ו א' ר"א אומר שטים שמה ר' יהושע אומר שנתעסקו בדברי שטות. וכ"ה בפ"ק דבכורות ה' ב'. רבות וירא ס"פ נא. כי תשא ס"פ מא קנו ב. ויקהל פ"ן קסב ד. ויקרא ר"פ ד קסט א. בפ' בלק במקומו רעט ד באריכות. שה"ש ח ג בפסוק שחורה אני ונאוה, לב ב ס"פ הסבי עינייך. ברות רבה ע"פ ותרד הגורן מז, ג. קהלת צג ג ע"פ מקום המשפט שמה הרשע. זח"ב ג ב. ח"ג פנחס רלז ב.