סימן א  
סימן ב  
סימן ג  
סימן ד  
סימן ה  
סימן ו  
סימן ז